menu

VEGA 2016

Výzva na podávanie žiadosti na projekty VEGA so začiatkom riešenia

od 2016

Predsedníctvo SAV každoročne vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu/finančný príspevok na riešenie vedeckých projektov.

Termín podávania žiadosti o finančný príspevok je od 2. marca 2015 do 30. apríla 2015 do 14.00 hod.

Podmienky a podrobnosti sú uvedené vo výzve.