menu

4. zasadnutie VR

Pozvánka na 4. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

undefinedPozvánka na 4. zasadnutie