menu

Spontaneously broken symmetries and Nambu-Goldstone bosons

Dr. Tomas Brauner (Inst. Theor. Phys., TU, Viedeň)

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

undefinedOznam o seminári