menu

Prečo bolo modré svetlo LED-ky hodné nobelovky

Vojtech Nádaždy (FÚ SAV, Bratislava)

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

Abstrakt:

Prednáška bude venovaná Nobelovej cene za fyziku 2014. Po krátkom historickom exkurze o udeľovaní tejto ceny bude vysvetlený fyzikálny princíp luminiscenčnej diódy (LED – light emitting diode) a budú opísané jej základné parametre. Po načrtnutí problémov, ktoré sa podarilo vyriešiť laureátom Nobelovej ceny pri vývoji modrej LED-ky, bude zhrnutý ich prínos. Nakoniec budú uvedené príklady využitia modrých LED-iek ako aj smerovanie súčasného výskumu v tejto oblasti.

undefinedOznam o prednáške