menu

X-Ray Fingerprinting of Element 115

Rolf-Dietmar Herzberg (University of Liverpool, for E115 collaboration)

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

undefinedAbstrakt seminára