menu

Neutrónové hviezdy: ohraničenia a implikácie pre hustú hmotu

Štefan Gmuca (FÚ SAV, Bratislava)

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

undefinedOznam o seminári