menu

Možnosti skúmania izotopov Radónu 229-232

Ivan Siváček (FÚ SAV, Bratislava)

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

undefinedOznam o seminári