menu

Novoročný príhovor riaditeľa

Milé kolegyne a kolegovia,

prajem vám do Nového roku 2014 veľa osobných a pracovných úspechov, spokojnosť, pohodu a pevné zdravie, aby sme mohli spolu zvládnuť všetky úlohy, ktoré nás v roku 2014 čakajú.

Súčasne vás pozývam na "Novoročný príhovor riaditeľa", ktorý sa uskutoční 13. januára 2014 o 10:00 v auditóriu QUTE.

S pozdravom,

Stanislav Hlaváč
riaditeľ FÚ SAV