menu

Voľby do Správnej Rady FÚ SAV, v.v.i.

Oznámenie o konaní volieb členov Správnej rady Fyzikálneho ústavu SAV, v.v.i.

Vedecká rada FÚ SAV, v. v. i. vyhlasuje voľby do Správnej rady Fyzikálneho ústavu SAV, verejnej výskumnej inštitúcie: