menu

Novinky v evidencii publikačnej činnosti zamestnancov SAV

Andrea Doktorová (Ústredná Knižnica SAV)

Pavilón QUTE, Auditórium – 2. poschodie, FÚ SAV

Predmetom prednášky bude oboznámenie vedeckých pracovníkov s novými trendami v evidencii publikačnej činnosti a ohlasov. Nosnými témami budú:

  • režim zamestnaneckého diela a autorské licencie
  • Inštitucionálny repozitár SAV
  • trvalé identifikátory (ORCID, Publons - Resercher ID, Scopus Authors ID)

Oznam o prednáške

Weblink na webinár:

https://jitsi.savba.sk:5443/UKSAVseminar

 

Prezentácie z prednášky si môžete stiahnuť z našej webstránky v časti „Prezentácie a návody“