menu

Prijímacie pohovory doktorandov na FÚ SAV

Prijímacie pohovory doktorandov na FÚ SAV sa plánujú uskutočniť 18. 5. 2020.

18. mája 2020 sa na FÚ SAV uskutočnia prijímacie pohovory uchádzačov o štúdium v študijných programoch vedených v spolupráci s FMFI UK.

Samotné prijímacie pohovory prebehnú elektronicky a o detailoch ako aj zložení komisie budeme nominantov včas informovať.

Informácie pre záujemcov o štúdium sú aktualizované na webstránke Admission Examination.