menu

Podávanie prihlášok na PhD štúdium

Termín podávania prihlášok na doktorandské štúdium je do 31. mája 2019.

Informácie o termíne a spôsobe podania prihlášky nájdete v časti Ako sa prihlásiť na doktorandské štúdium?

Dátum konania prijímacích pohovorov bude stanovený neskoršie, podľa počtu podaných prihlášok.