menu

Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov 2019

Ocenenie SFS pre mladých fyzikov

V snahe podporiť vedecko-výskumnú činnosť mladých fyzikov v oblasti základného a aplikovaného výskumu Slovenská fyzikálna spoločnosť udeľuje každoročne ceny za vedecké práce mladých fyzikov. 

Za týmto účelom vypisuje aj tohto roku 

Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov 2019

Podrobné informácie o súťaži sú zverejnené na stránke

http://kf.elf.stuba.sk/~slovenska_fyzikalna_spolocnost/sutaz-prac-mladych-fyzikov.html