menu

Prijímacie pohovory doktorandov na FÚ SAV

Prijímacie pohovory doktorandov na FÚ SAV sa uskutočnia 21. 6. 2018.

 

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

Informácie o zložení komisie a pozvánky na pohovory budú prihláseným uchádzačom včas oznámené.