menu

Prijímacie pohovory na FEI STU 2018/19

Prijímacie pohovory doktorandov na FEI STU sa uskutočnia 27. 6. 2018.

Pre odbor „Fyzikálne inžinierstvo“ uchádzač postupuje podľa pokynov FEI STU.