menu

15. zasadnutie VR

Pozvánka na 15. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

Pozvánka na 15. zasadnutie