menu

Getting Flavour of Primordial Matter of the Early Universe

Dr. André Mischke (Utrecht University, Holandsko)

Seminárna miestnosť č. 295, FÚ SAV

undefinedOznam o seminári