menu

Deň otvorených dverí FÚ SAV 2012

Dňa 9. 11. 2012 sa uskutočnila akcia Deň otvorených dverí FÚ SAV. V čase 9:00 — 15:00 pracovníci FÚ SAV prednášali o nano-technológiách, kvantových simuláciách i antihmote, odpovedali na otázky verejnosti, a ukázali záujemcom svoje laboratóriá, v ktorých prebieha fyzikálny výskum.

Program prednášok sa podarilo realizovať podľa plánu, niektoré Laboratóriá hrdinsky zvládali záujem stredoškolákov aj podnikateľov. Podľa konzervatívnych odhadov dňa 9. 11. (v piatok) do budovy FÚ SAV a pavilónu QUTE na Patrónke prišlo spolu cca. 60 študentov a podnikateľov. Na prednášku v angličtine o 10. hod. sa prišli pozrieť aj zástupcovia z externých vedeckých inštitúcií. Laserové laboratórium FÚ na PriFUK v Mlynskej doline navštívilo ďalších cca 35 — 45 záujemcov. Nad dôsledkami Bayesovho teorému pri hľadaní pokladu na FÚ SAV sa zamýšľalo cca. 25 ambicióznych a matematicky fundovaných občanov Slovenska. Prednášky o Nanosenzoroch, Kvantových MC simuláciách aj Termálnych zdrojoch energie sme zaznamenali na video, pripájame aj krátku fotogalériu.

FÚ SAV sa plánuje opäť prezentovať na verejnosti v roku 2013.