menu

Pozvánka na zhromaždenie AO FÚ SAV

Pozvánka na zhromaždenie Akademickej obce Fyzikálneho ústavu SAV

Pavilón QUTE, Auditórium – 2. poschodie, FÚ SAV

Jediným bodom programu je voľba členov novej Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV.

Pozvánka