menu

Plasmon-enhanced organic solar cells

Andrej Vojtko (FÚ SAV)

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

Program:

  1. Otvorenie doktorandských seminárov
  2. Prezentácia doktoranda
  3. Diskusia

undefinedOznam o seminári