menu

Čo má spoločné fyzika s bezpečnosťou?

Štefan Luby (FÚ SAV, Bratislava)

Prednášková sála CVTI SR na 2.posch, Lamačská cesta 8/A

undefinedOznam o seminári