menu

Maxwellov démon a nerozlíšiteľné častice

Martin Plesch (OKFS, FÚ SAV, Bratislava)

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

undefinedOznam o seminári