menu

Informačné semináre APVV

Informačné semináre k výzve VV 2014

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v súvislosti s podávaním nových žiadostí na riešenie projektov APVV (výzva VV 2014) budú v dňoch 6. – 7. 11. 2014 prebiehať na Fyzikálnom ústave informačné semináre, na ktorých budú prezentované podávané žiadosti.

Štvrtok 6. 11. 2014

  • M. Ziman (CVKI)
  • M. Plesch (OKFS)

Piatok 7. 11. 2014 – semináre budú prezentované po oddeleniach v poradí

  • Oddelenie multivrstiev a nanoštruktúr
  • Oddelenie fyziky kovov
  • Oddelenie jadrovej fyziky

Žiadame nahlásených zodpovedných riešiteľov (zástupcov) aby si pripravili krátku prednášku (max. 15 min.), v ktorej zhrnú podstatné informácie o predkladaných žiadostiach (predstavenie riešiteľského kolektívu, hlavné zámery projektu, partnerské organizácie...)

Miesto konania seminárov bude v Zasadačke 295, záujemcovia o prezentácie sú vítaní.