menu

2. zasadnutie VR

Pozvánka na 2. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

undefinedPozvánka na 2. zasadnutie