menu

The CTBTO and its verification regime: Current Challenges and future directions

Dr. Lassina Zerbo (výkonný tajomník CTBTO)

Pavilón QUTE, Auditórium – 2. poschodie, FÚ SAV

V rámci návštevy Slovenskej republiky v dňoch 21. — 22. 10. 2014 výkonný tajomník CTBTO (medzinárodná organizácia k Zmluve o všeobecnom zákaze jadrových slúšok) Dr. Lassina Zerbo prednesie prednášku na pôde SAV.

Dr. Zerbo pricestoval na pozvanie predsedníčky Uradu jadrového dozoru SR, a okrem SAV bude prijatý na ÚJD SR, ministerstve zahraničných vecí a ministerstve obrany.

Všetci záujemcovia o prednášku sú vítaní.