menu

23. zasadnutie VR

Pozvánka na 23. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

undefinedPozvánka na 23. zasadnutie