menu

Dni Galilea Galileiho 18. — 19. 9. 2014

FMFI UK

Fakulta Matematiky, fyziky a informatiky, Mlynská dolina, poslucháreň B, C

Mládež, milovníci vedy aj odborníci sú pozvaní na cyklus prednášok a sprievodné akcie (šifrovačka, beh okolo Matfyzu) venované G. Galileimu.

undefinedOznam o podujatí