menu

Zhromaždenie Akademickej obce

Vol’by novej Vedeckej rady

Pavilón QUTE, Auditórium – 2. poschodie, FÚ SAV

Program:

  1. Voľba volebnej a návrhovej komisie
  2. Voľba novej VR

undefinedPozvánka