menu

Prijímacie pohovory na doktorandské štúdium 2014/15

Dátumy prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium na Fyzikálnom ústave SAV sú stanovené nasledovne:

1. termín: 16. júna 2014 o 9:30

Školiteľ: Peter Šiffalovič / prihlasení doktorandi: M. Pelletta; M. Pribula
Školiteľ: Peter Švec / prihlasená doktorandka: M. Dvoranová

2. termín: 30. júna 2014 o 9:30

Školiteľ: M. Venhart / prihlasený doktorand: R. Urban
Školiteľ: J. Kliman / prihlasený doktorand: D. Kamas
Školiteľ: M. Ziman / prihlasený doktorand: E. Lozano
Školiteľ: M. Veselský / prihlasený doktorand: J. Klimo

Informácie o presnom termíne, mieste konania a zložení komisie budú prihláseným uchádzačom včas oznámené.