menu

Podávanie prihlášok na doktorandské štúdium 2014/15

Posledný termín podania prihlášky na doktorandské štúdium na Fyzikálnom ústave SAV je 31. mája 2014.

Termín prijímacích pohovorov je predbežne stanovený na 19. júna 2014.