menu

Analýza piónového skalárneho formfaktora poskytuje modelovo-nezávislé parametre f0(500) a f0(980) mezónov

Stanislav Dubnička (FÚ SAV, Bratislava)

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

Abstrakt:
Piónový skalárny formfaktor spolu so všetkými existujúcimi údajmi ohľadom fázového posunu S-vlny izoskalárnej časti ππ-rozptylu v elastickej oblasti do 1 GeV2 sú aplikované na určenie f0(500) a f0(980) mezónových parametrov
          mf0(500) = (360 ± 33) MeV,     Γf0(500) = (587 ± 85) MeV,
          mf0(980) = (957 ± 77) MeV,     Γf0(980) = (164 ± 142) MeV,
modelovo-nezávislým spôsobom.

undefinedOznam o prednáške