menu

Výber financovania doktorandov

Výberový proces doktorandov na FÚ SAV sa uskutoční 19. 5. 2022.

19. mája 2022 sa na FÚ SAV uskutoční výberový proces uchádzačov o štúdium v študijných programoch vedených v spolupráci s FMFI UK, FEI STU a PRIF UK.

Samotný výber prebehne cez ZOOM platformu, o detailoch ako aj zložení komisie budeme nominantov včas informovať.

Informácie pre záujemcov o štúdium sú aktualizované na webstránke  Selection Examination.