menu

Zasielanie prihlášok na PhD štúdium

Do 30. 4. 2021 sa prijímajú prihlášky na doktorandské štúdium na FÚ SAV.

Do 30. apríla 2021 sa prijímajú prihlášky uchádzačov o doktorandské štúdium na Fyzikálnom ústave SAV na vypísané témy. Informácie o spôsobe zaslania prihlášok sú uvedené na stránke venovanej doktorandskému štúdiu.

Samotné prijímacie pohovory prebehnú elektronicky a o detailoch ako aj zložení komisie budeme nominantov včas informovať.