menu

Skrytý pôvab symetrie (Nobelova cena za fyziku 2013)

Štefan Olejník (OKFS, FÚ SAV)

Seminárna miestnosť č. 295, FÚ SAV

undefinedOznam o seminári