menu

DoktoGrant 2020

Program grantov pre doktorandov SAV

2. výzvu Programu grantov pre doktorandov SAV (DoktoGrant) je zverejnená na domovskej stránke programu.

Konečný termín na podávanie žiadostí o grant je 31. augusta 2020.