menu

SAV vzdeláva žiakov

Vedci pripravujú vzdelávacie videá v čase korony.

Do projektu  SAV vzdeláva žiakov, sa zapojilo niekoľko našich pracovníkov v predmete Fyzika. Aj touto netradičnou formou sú prezentované témy: „Štiepenie jadier“, „Svetlo a fotóny“ a „História využitia elektrickej energie a elektrárne“.

Youtube kanál SAV, kde sa nachádzajú vzdelávacie videá.