menu

The alignment of carbon nanotubes on a water surface

Michal Bodík (OMN, Fyzikálny ústav SAV)

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

Abstrakt:  open link

Oznam o seminári