menu

Novoročný príhovor riaditeľa

Pozvánka na „Novoročný príhovor riaditeľa“

Milé kolegyne a kolegovia,

pozývam Vás na „Novoročný príhovor riaditeľa“, ktorý sa uskutoční 14. januára 2019 o 10:00 v auditóriu QUTE.

S pozdravom,

Stanislav Hlaváč
riaditeľ FÚ SAV