menu

Deň otvorených dverí – poďakovanie

Deň otvorených dverí na FÚ SAV 2018

Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied pozýva laickú aj odbornú verejnosť na „Deň otvorených dverí na FÚ SAV 2017“, ktorý sa bude konať dňa 7. 11. 2018 v rámci všeobecného podujatia „Týždeň vedy a techniky na Slovensku“.

Web stránka podujatia DOD 2018

Doplnené:

Celé kolo prednášok + navyše prehliadku laboratórií Nanolab, Laboratórium kvantových meraní a Laboratoórium technológie výroby kovových skiel absolvovali žiaci sexty a septimy zo Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium. Všetkým pracovníkom, ktorí návšteve venovali svoj čas a úsilie ďakujeme.