menu

Športovo-branný deň

FÚ SAV a ZO OZ pri FÚ SAV

Srdečne vás pozývame na športovo-branný deň, ktorý sa bude konať v gril-altánku na Partizánskej lúke dňa 2. 10. 2018 od 10:00.

(V prípade nevhyhovujúceho počasia sa termín bude posúvať k 4. 10. 2018)

Pozvánka