menu

Víkend so SAV

Propagačno-náučný verejný pouličný festival organizovaný SAV

Pri príležitosti 65. výročia zákonného ustanovenia organizuje Slovenská akadémia vied začiatkom nového školského roka propagačno-náučný verejný pouličný festival pod názvom Víkend so Slovenskou akadémiou vied.

Podujatie sa bude konať v piatok 7. 9. a v sobotu 8. 9. od 10.00 hodiny do večera na Primaciálnom námestí v Bratislave. Otvorenie festivalu bude v piatok o 10.30 hodiny za účasti členov Predsedníctva SAV.