menu

Voľba Správnej rady FÚ SAV, v.v.i. — doplnené

Voľba členov Správnej rady Fyzikálneho ústavu SAV, v.v.i. sa uskutoční 9. 7. 2018 o 10. hod.

 

Pavilón QUTE, Auditórium – 2. poschodie, FÚ SAV

Program:

  1. Pohovor s kandidátmi na členstvo v Správnej rade Fyzikálneho ústavu SAV, v.v.i.
  2. Voľba členov Správnej rady Fyzikálneho ústavu SAV, v.v.i.

Zoznam oprávnených voličov je v prílohe oznamu. S profilmi kandidátov na členstvo v Správnej rade sa môžu záujemcovia oboznámiť na Sekretariáte FÚ SAV.