menu

Prijímacie pohovory na doktorandské štúdium 2017/18

Prijímacie pohovory doktorandov sa uskutočnia 19. 6. 2017 o 13. hod.

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

Informácie o zložení komisie a pozvánky na pohovory budú prihláseným uchádzačom včas oznámené.