menu

Zhromaždenie Akademickej obce

Voľba kandidátov do P SAV.

Pavilón QUTE, Auditórium – 2. poschodie, FÚ SAV

Program:

  1. Voľba kandidátov na členstvo v predsedníctve SAV.

undefinedPozvánka