menu

Nobelova cena za fyziku 2016

E. Majerníková (FÚ SAV, Bratislava)

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

Abstrakt:

Prednáška sa bude zaoberať bližšiemu pohľadu na teoretické práce ocenené Nobelovou cenou za fyziku v roku 2016: Teoretické objavy topologických fázových prechodov a topologických stavov hmoty.

undefinedOznam o prednáške