menu

Novoročný príhovor riaditeľa

Milé kolegyne a kolegovia,

pozývam Vás na „Novoročný príhovor riaditeľa“, ktorý sa uskutoční 11. januára 2016 o 10:00 v auditóriu QUTE.

S pozdravom,

Stanislav Hlaváč
riaditeľ FÚ SAV