menu

C-MAC Euroschool 2015

Aula SAV

1. — 5. 6. 2015 sa Fyzikálny ústav SAV spolupodieľa na organizovaní letnej školy C-MAC Euroschool 2015. Tohotročná letná škola je venovaná téme: "Material synthesis and characterization applied to complex metallic alloys".

Cieľová skupina

C-MAC Euroschool 2015 sa zameriava na pokročilých študentov, doktorandov a postdokov s pomerne širokou špecifikáciou výskumu. Tento rok sa sústreďuje na pomerne všeobecné aspekty prípravy vzoriek a diagnostík materiálov.

Stránka letnej školy