menu

TBA

Daniel Manca (FÚ SAV)

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

Program:

  1. Prezentácia doktoranda
  2. Diskusia