menu

Hľadanie izotopu 283Cn na hmotnostnom separátore MASHA

Ivan Siváček (FÚ SAV, SÚJV Dubna)

Seminárna miestnosť č. 295, FÚ SAV

undefinedOznam o seminári