menu

Zhromaždenie Akademickej obce

Voľba člena výberovej komisie

Pavilón QUTE, Auditórium – 2. poschodie, FÚ SAV

Program:

  1. Voľba člena výberovej komisie pre obsadenie miesta riaditeľa FÚ SAV

undefinedPozvánka